Funktionaalinen lääketiede on yksilöllistä, kokonaisvaltaista sairauden- ja terveydenhoitoa. Hoidossa otetaan huomioon yksilön koko elämäntarina ja ajatellaan, että jokainen oire kertoo jostakin epätasapainotilasta kehossa, jonka perimmäinen syy pyritään aina selvittämään, löytämään ja korjaamaan.

Länsimaisesta lääketieteestä poiketen, tehdään yksilöllinen pitkän aikavälin hoitosuunnitelma, jossa keskeisessä roolissa on ruokavalio, elämäntapamuutokset, sekä tarvittavat ravintolisät ja suositukset. Joskus myös tietyt funktionaalisen lääketieteen testit ja laboratorioanalyysit ovat tarpeen hyvän hoitosuunnitelman laatimisen edellytyksenä, ja ne toimivat myös kokonaisvaltaisen tilan kartoituksen ja selvittämisen tukena.

Minulla on mahdollisuus ja oikeus määrätä tiettyjä yksityisten laboratorioiden (MDD:n ja Nordic Laboratoriesin) tutkimuksia.

Ensimmäiseen tapaamiseen varataan aikaa 2 tuntia ja sitä ennen, tulee täyttää tarvittavat esitietolomakkeet jotka lähetän sähköpostitse. Mikäli tahdot kysyä lisää ravintovalmennuksesta, ota yhteyttä!