Onko 35 alilämpöä

Onko 35 astetta alilämpöä?

Mikä on normaali kehon lämpötila?

Normaali kehon lämpötila vaihtelee yksilöllisesti, mutta tyypillisesti se sijoittuu välille 36,5 – 37,5 celsiusastetta. Tämä lämpötila on keskimääräinen arvo. Kehon sisäinen lämpötila voi kuitenkin vaihdella paitsi fyysisen aktiivisuuden, päivän ajan, hormonitason ja monien muiden tekijöiden perusteella.

On tärkeää muistaa, että kehon ”normaali” lämpötila voi olla hyvin yksilöllistä ja se voi vaihdella päivän eri aikoina. Esimerkiksi aamulla juuri herätessä kehon lämpötila on tyypillisesti alhaisempi kuin illalla. Tämä johtuu ihmisen sisäisestä biologisesta kellosta, joka säätelee monia kehon toimintoja, kuten unirytmiä ja lämpötilaa, noin 24 tunnin syklissä. Kun tämä luonnollinen rytmi häiriintyy, se saattaa vaikuttaa myös kehon lämpötilaan.

Alilämpö ja sen yleisimmät syyt

Alilämpö tarkoittaa tilannetta, jossa kehon lämpötila laskee alle normaalin tason, joka on yleensä noin 37 celsiusastetta. Alilämpöä voi seurata useista eri syistä, joista yleisimpiä ovat pitkäaikainen altistuminen kylmille olosuhteille, tietyt sairaudet tai lääkkeen sivuvaikutukset, hormonaaliset muutokset, tiettyjen ravintoaineiden puute tai iän myötä tapahtuvat muutokset kehon lämmönsäätelyssä.

Kun henkilö altistuu pitkäksi aikaa kylmille olosuhteille ilman riittävää suojaa, keho alkaa menettää lämpöä nopeammin kuin se pystyy tuottamaan sitä, mikä johtaa alilämpöön. Tietyt sairaudet, kuten hypotyreoosi tai hypopituitarismi, voivat aiheuttaa alilämpöä, koska ne häiritsevät kehon lämmönsäätelyä. Joillakin lääkkeillä, kuten rauhoittavilla aineilla, sydänlääkkeillä tai kipulääkkeillä, voi olla sivuvaikutuksena alilämpö. Hormonaaliset muutokset, kuten vaihdevuodet naisilla, voivat myös laskea kehon lämpötilaa. Samoin tiettyjen ravintoaineiden puute, kuten B12-vitamiini, voi aiheuttaa alilämpöä. Iän myötä kehon lämmönsäätely voi heikentyä, mikä lisää alilämmön riskiä erityisesti vanhuksilla.

Miten alilämpö vaikuttaa kehon toimintoihin?

Alilämpö voi vaikuttaa kehon toimintoihin monin tavoin. Se voi johtaa yleiseen heikkouteen, huonontaa kognitiivisia toimintoja, kuten keskittymiskykyä, sekä aiheuttaa unihäiriöitä. Myös lihasten toiminta on alentuneessa ruumiinlämpötilassa heikentynyt, mikä voi näkyä esimerkiksi voimattomuutena. Metabolia eli aineenvaihdunta hidastuu alilämpöisessä kehossa, ja se voi myös heikentää immuunijärjestelmää, mikä tekee yksilön alttiimmaksi infektioille.

Erilaiset elintoimintojen fysiologiset prosessit, kuten sydämen syke tai hengitystiheys, saattavat alilämmössä hidastua. Lisäksi alilämpö voi vaikuttaa endokriinisen järjestelmän ja hormonien tuotantoon, mikä puolestaan heijastuu muun muassa mielialassa ja energiatasossa. Kaiken kaikkiaan alilämpö voi heikentää merkittävästi elämänlaatua ja suorituskykyä, eikä sitä tule missään nimessä vähätellä.

Alilämpö ja liikunta: Mitä tulee ottaa huomioon?

Alilämpö vaikuttaa merkittävästi kehon fyysiseen suorituskykyyn. Tämä johtuu siitä, että lihasten ja muiden kudosten lämpötilan lasku voi heikentää lihasten supistuskykyä, hidastaa aineenvaihduntaa ja vähentää verenkiertoa, mikä puolestaan voi aiheuttaa uupumusta ja suorituskyvyn heikkenemistä. Säännöllinen liikunta auttaa ylläpitämään kehon normaalia lämpötilaa, mutta alilämpötilaisissa olosuhteissa on tärkeää varmistaa, että keho saa riittävästi lämpöä pitääkseen lihakset toimintakykyisinä.

Fyysisen aktiivisuuden yhteydessä alilämpö voi olla haastavaa, mutta ei mahdotonta. Lämpötilan ylläpitämiseksi on suositeltavaa käyttää lämpimiä, kerroksellisia vaatteita, ja riittävän nesteen ja ravinnon saanti on tärkeää pitämään kehon energiatasot korkealla. Muistakaa, että riittävä juominen ja syöminen eivät ainoastaan auta ylläpitämään ruumiinlämpöä, vaan ne ovat myös elintärkeitä yleisen hyvinvoinnin ja suorituskyvyn kannalta.

Alilämpö ja terveys: Pitkäaikaiset vaikutukset

Pitkäaikainen alilämpö voi tuottaa merkittäviä terveydellisiä haasteita, jotka voivat ulottua aina kehon hidas metabolisesta toiminnasta sydämen, hengitysteiden ja immuunijärjestelmän ongelmiin. Vaikka alilämpö ei aina merkitse vakavaa sairautta, se voi olla merkki hormonaalisista häiriöistä, kuten kilpirauhasen toimintahäiriöistä, jotka voivat vaikuttaa energian tuotantoon, aineenvaihduntaan ja kehon lämpötilaan.

Pitkäaikainen alilämpö voi myös heikentää immuunijärjestelmää, jolloin henkilö saattaa altistua infektioille ja virustauteille. Alilämpöisyyden yleisiä oireita ovat myös uupumus, päänsärky ja lihaskipu. Lisäksi krooninen alilämpö voi johtaa hypotermiaan, joka on vakava tila, jossa kehon lämpötila laskee niin paljon, että se voi johtaa tajunnan menetykseen tai jopa kuolemaan.

Kuinka tunnistaa ja hoitaa alilämpöä?

Alilämpötilan tunnistaminen voi aluksi olla haastavaa, koska sen oireet saattavat olla samankaltaisia kuin monien muiden sairauksien. Yksinkertainen ja edullinen tapa seurata kehon lämpötilaa on omavalvonta kotona. Tätä varten kannattaa hankkia laadukas kuumemittari. Varoitusmerkkejä ovat yleinen kylmyyden tunne, hengästyminen, palelu, hidas pulssi tai voimattomuus. Lisäksi kehon lämpötilan lasku yöllä voi olla merkki alilämmöstä.

Alilämpöä voidaan hoitaa useilla eri tavoilla. Ensimmäinen vaihe on aina pyrkiä nostamaan kehon lämpötilaa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi lämpimien vaatteiden, lämpöpatjojen tai lämpimän juoman avulla. Jos alilämpö johtuu sairaudesta, tulee hoitoon sisältyä myös sairauden hoito. Jatkuvasti matala kehon lämpötila on syytä ottaa vakavasti. Kehon lämpötila vaikuttaa moniin kehon toimintoihin ja alilämpö voi pitkittyessään johtaa vakaviin seurauksiin. Sen vuoksi on tärkeää, että oireet tunnistetaan ja alilämpö hoidetaan viivyttelemättä.

Myytit ja totuudet alilämmöstä

Ympärillämme on monia alilämpöön liittyviä myyttejä, jotka saattavat aiheuttaa hämmennystä ja jopa pelkoa. Yksi yleinen uskomus on, että alilämpö on aina merkki vakavasta sairaudesta. Vaikka se voi todellakin olla oire jostakin vakavammasta, usein kysymys on tilapäisestä tilasta, joka johtuu esimerkiksi väsymyksestä, aliravitsemuksesta tai altistumisesta kylmälle.

Toinen myytti on, että alilämpöä ei voi hoitaa. Tämä on yleinen väärintulkinta. Alilämpö on tila, joka syntyä kun keho ei pysty säilyttämään normaalia lämpötilaansa, ja tämä on usein hoidettavissa. Hoidon tavoitteena on ensisijaisesti lievittää oireita sekä korjata mahdolliset taustalla olevat ongelmat, kuten virukset tai bakteerit.

Vinkkejä kehon lämpötilan ylläpitämiseen kylmissä olosuhteissa

Vaikka keho tekee luontaista työtä ylläpitääkseen normaalia lämpötilaa, kylmissä olosuhteissa tämä tehtävä voi olla haasteellinen. Pukeutuminen asianmukaisesti on yksi tehokkaimmista tavoista ylläpitää kehon lämpötilaa. Kannattaa valita useita kerroksia, jotka voidaan pukea tai riisua tarvittaessa. Kerrospukeutuminen pitää myös kehon lämpimänä hikoilun kautta ja estää kylmettymistä. Pää, kädet ja jalat kannattaa pitää erityisen lämpimänä, sillä suuri osa kehon lämmöstä karkaa näiden alueiden kautta.

Toinen tärkeä tapa ylläpitää kehon lämpötilaa on huolehtia riittävästä ravinnon ja nesteen saannista. Kun keho on kylmässä, se tarvitsee enemmän energiaa ylläpitääkseen normaalin kehon lämpötilan. Tämän vuoksi on tärkeää syödä tasapainoisesti ja riittävästi. Samoin nesteytyksen ylläpito on tärkeää, sillä kuivuminen voi johtaa kehon lämpötilan laskuun. Siksi kannattaa juoda säännöllisesti, vaikka ei olisikaan jano.