As above so below - As within so without

As Above so Below – As Within so Without

How we experience the world, our surroundings and other people is a reflection of what we believe in and what exists in our current reality. It is exactly a picture of ”as within so without”. Our happiness is 100% our own responsibility. If you are not happy, then you are the one, that is not doing a good job! You need to figure out why and fix it, by focusing on what you actually want. We create our own happiness!

Sexual energy is our creative force - Sara Adolfsen

Sexual energy is our creative force

How to cultivate sexual energy and bring more juiciness and pleasure into our lives? How to feel more satisfied and create more abundance? Sexual energy is needed to manifest our true potential and Highest forms of Self through channeling it into higher forms of energy! Yes, you heard me. We are complete human beings, our sexuality is an integral part of it. We can cultivate sexual energy and use it as our creative force. Sexual energy is bomb, when it’s used as a driving force. We can really use this energy to create the life we desire!

Arvomaailma ja sen syvempi merkitys

Miksi on tärkeää ymmärtää omaa arvomaailmaa?

Jos et tiedä omia arvojasi, saatat toimia niiden vastaisesti, joka lisää tyytymättömyyden tunteita. Toisaalta, jos et selkiytä itsellesi omaa arvomaailmaa ja tarkista mitä arvot pitävät sillään, siellä voi myös piillä syy siihen, miksi elämäsi ei ole edennetykään toivotulla tavalla.

Omien arvojen tiedostaminen, linjaaminen oman sisäisen totuuden kanssa ja elämä sen mukaan, lisää tyytyväisyyden ja täyttymyksen tunteita kaikilla elämän osa-alueilla.

Olen Henkinen valmentaja ja Terveydenhoitaja sen todellisessa merkityksessä. Olen erikoistunut uupumuksen ja loppuun palamisen holistiseen ennaltaehkäisyyn. Löydetään yhdessä Sinun paras tasapaino! Valmennuksessa kirkastetaan myös arvomaailmaasi ja integroidaan se sinun päivittäiseen elämään.

Kun tiedät omat arvosi, sinulla on hallussa sisäinen kompassi, joka ohjaa sinua koko ajan parhaan, aidoimman ja korkeimman sinän ja potentiaalisi luokse.

Parasta hyvinvointia sinulle,
Sara